تمدید اشتراک
0 تومان اعتبار در کیف پولتان در کالو دارید.
یک ماهه

0

0

سه ماهه
5 درصد تخفیف

0

0

شش ماهه
10 درصد تخفیف

0

0

یکساله
15 درصد تخفیف

0

0

با تمدید اشتراک موارد زیر را دریافت خواهید کرد:
پشتیبانی 24/7
ارتباط امن با SSL
همزمان در موبایل، کامپیوتر، تبلت
ثبت فاکتور خرید
ثبت فاکتور فروش
حسابداری
انبارداری
CRM
مدیریت کار تیمی
مدیریت مشتریان
نظرسنجی از مشتریان
ثبت پیش فاکتور
ارسال لینک فاکتور
کانال فروش
ایجاد فرآیندهای اختصاصی
کار تیمی با ارجاع فعالیت
امکان تعریف پروژه
تعریف نامحدود مشتری
سطوح دسترسی
راهنمای دریافت اشتراک کالو
در این فرم، منظور از کاربران، شما و کسانی است که با شما در کسب و کارتان مشغول هستند.
مثلا اگر شما با یک نفر دیگر در مغازه کار می کنید، تعداد کاربران 2 نفر است.
منظور از نوع اشتراک همان نحوه پرداخت است. در کالو اشتراک ماهانه، سه ماهه و سالانه داریم.
پس از پایان زمان اشتراک، باید اشتراک جدید تهیه کنید.
در صورتی که بعدا یک نفر به تیم شما اضافه شد، باید اشتراک جدید برای آن نفر تهیه کنید.
با خرید اشتراک، تمام امکانات کالو را بدون محدودیت استفاده می کنید.
در صورت اتمام اشتراک، حساب کاربری شما غیر فعال خواهد شد و پس از تمدید مجدد قابل استفاده می شود.

بیش از 1,000+ نفر برای مدیریت کسب و کار خود از کالو استفاده می کنند.