تمدید اشتراک
0 تومان اعتبار در کیف پولتان در کالو دارید.
انتخاب تعداد همکاران و نوع اشتراک راهنمای خرید اشتراک

50 درصد تخفیف مشترکین جدید

ثانیه

دقیقه

ساعت

روز

هر کاربر 95،000
جمع کل
تخفیف 0
قابل پرداخت 0تومان
راهنمای دریافت اشتراک کالو
در این فرم منظور از کاربران ، شما و کسانی که با شما در کسب و کارتان مشغول هستند اطلاق می شود.
مثلا اگر شما با یک نفر دیگر در مغازه کار می کنید تعداد کاربران 2 نفر می شود.
منظور از نوع اشتراک همان نحوه پرداخت است که در کالو اشتراک ماهانه و سالانه داریم.
پس از پایان زمان اشتراک مجدد بایستی اشتراک تهیه بفرمایید.
در صورتی که بعدا یک نفر به تیم شما اضافه شد به تعداد همان نفر اضافه شده فقط می توانید اشتراک اضافه تهیه کنید.
با خرید اشتراک کلیه ی امکانات کالو را بدون محدودیت استفاده می کنید.
با توجه به تعداد کاربران و بازه پرداخت، می توانید در زمان مشخص، به تمام امکانات و ابزارهای کالو دسترسی و مدیریت کسب و کار خودتون رو با کالو راحت کنید.
در صورت اتمام اشتراک، حساب کاربری شما غیر فعال خواهد شد و پس از تمدید مجدد قابل استفاده می شود.

ویدیو راهنمای تمدید اشتراک